The Von Bondies – Pawn Shoppe Heart

The Von BondiesPawn Shoppe Heart (Sire)

This album got the full, front-page treatment on Glorious Noise: Trying to Listen to the Von Bondies.